Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Prawo do odstąpienia od umowy


Data publikacji:

Informacja dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Produktu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Orwak informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być wysłane do Orwak:
  a) pocztą na adres: Orwak Polska Sp. z o.o., ul. Starorudzka 12E, 93-418 Łódź.
  b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@orwakpolska.pl.
 5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać
  z formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Orwak niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wskazany podczas rejestracji.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w trybie wskazanym w niniejszym paragrafie, Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zwrotu Produktu do Orwak w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Orwak zwróci Przedsiębiorcy na prawach konsumenta otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Orwak otrzymał Produkt.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Orwak przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uznaje się za niezawartą.
 12. Koszty zwrotu Produktu (w szczególności koszty transportu) pokrywa Przedsiębiorca na prawach konsumenta.